Reporter&Thai Army

พอ.บรรจง คะวงศ์ดอน หก.กกร.มทบ.32(2A-095) ร่วมกิจกรรม”คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา”

เมื่อวันที่25มค.62เวลา0900 พอ.บรรจง คะวงศ์ดอน หก.กกร.มทบ.32(2A-095) ร่วมกิจกรรม”คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา”โดยจัด กพ.มทบ.32,รด.จิตอาสา และประชาชนจิตอาสา ของต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จว.ลป. ร่วมกันดำเนินการพัฒนาบริเวณคลองเลียบแม่น้ำบ้านหมาก-บ้านแลง ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จว.ลป.มีผู้ร่วมกิจกรรม ประมาณ200คน