Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.นภัทร ศรีธนโชต รอง เสธ.มทบ.31 พร้อมด้วยกำลังพล มทบ.31, ศาลปกครอง จว.น.ว., สภ.หนองปลิง ร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส.

เมื่อ 25 ม.ค.62 เวลา 0900 พ.อ.นภัทร ศรีธนโชต รอง เสธ.มทบ.31 พร้อมด้วยกำลังพล มทบ.31, ศาลปกครอง จว.น.ว., สภ.หนองปลิง ร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส. โดย อบต.กลางแดด ร่วมกับ มหาวิทยาลัย มหามงกุฏราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ วัดเกตุคีรี ต.กลางแดด อ.เมือง จว.น.ว. ผู้ร่วมกิจกรรมประมาน 100 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย