วางมาตรการคุมเข้มคุณภาพทุเรียน ห้ามนำทุเรียนนอกพื้นที่มาสวมรอยเป็นทุเรียนลับแล หากพบจับดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด ป้องกันทำลายความเชื่อมั่นต่อทุเรียนลับแลที่จะเริ่มออกสู่ตลาดเดือนพฤษภาคมนี้


วางมาตรการคุมเข้มคุณภาพทุเรียน ห้ามนำทุเรียนนอกพื้นที่มาสวมรอยเป็นทุเรียนลับแล หากพบจับดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด ป้องกันทำลายความเชื่อมั่นต่อทุเรียนลับแลที่จะเริ่มออกสู่ตลาดเดือนพฤษภาคมนี้
(25 เม.ย.2561) ที่ห้องประชุมศรีพนมมาศ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเรื่องทุเรียนอ่อน หรือด้อยคุณภาพระดับจังหวัดและอำเภอ กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจำหน่ายทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ และการนำทุเรียนจากจังหวัดอื่นมาสวมรอยเป็นทุเรียนลับแล ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค


ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ทุเรียนของอุตรดิตถ์มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ แต่ขณะนี้ได้มีพ่อค้า แม่ค้า บางรายนำทุเรียนที่อื่นมาขาย และโฆษณาว่าเป็นของอุตรดิตถ์ ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค โดยเริ่มมีการร้องเรียนจากผู้ซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงได้สั่งตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจฯ ออกตรวจร้านจำหน่ายทุเรียนตามเส้นทางต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือให้ติดประกาศแหล่งที่มาให้ชัดเจน และขอความร่วมมือเกษตรกร ไม่ให้ตัดทุเรียนอ่อนจำหน่าย สวนที่ให้ความร่วมมือจะได้ใบรับรองคุณภาพ แต่หากตรวจพบผู้จำหน่ายทุเรียน และเกษตรกร ขายทุเรียนอ่อนหรือด้อยคุณภาพ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 หรือตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


หลังการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายผลไม้ บริเวณริมถนนฤดีเปรม ซึ่งพบว่าผู้ค้าส่วนใหญ่ติดป้ายแสดงราคา และแสดงพันธุ์ทุเรียน แต่ไม่ได้ติดป้ายบอกถึงที่มา จึงขอความร่วมมือให้ติดป้ายให้ชัดเจนเพื่อป้องกันผู้บริโภคสับสน เพราะบางร้านติดป้าย “ทุเรียนหลงลับแล” แต่ปรากฏว่าเป็นทุเรียนพันธุ์หลงลับแลที่มาจากจังหวัดจันทบุรี


จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ปลูกทุเรียนปี 2561 รวมทั้งสิ้น 40,005 ไร่ ให้ผลผลิต 48,933 ตัน ทุเรียที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ พันธุ์หลงลับแล มีพื้นที่ปลูก 2,475 ไร่ และหลินลับแล พื้นที่ปลูก 400 ไร่ โดยรุ่นแรกจะออกสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป และเริ่มทยอยออกผลรุ่นต่อไปจนถึงเดือนกันยายน
ในช่วงต้นฤดูทุเรียนจะมีราคาดีมาก จึงทำให้มักจะมีปัญหาการจำหน่ายทุเรียนอ่อน และทุเรียนปลอมปน แอบอ้างชื่อทุเรียนดีอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล ทำให้ผู้บริโภคผิดหวัง จึงขอให้ผู้ประกอบการค้าทุเรียน คำนึงถึงผลได้ผลเสียในภาพรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นของดีมีการพัฒนามาอย่างยาวนาน จนมีชื่อเสียง มีราคา และมีคุณค่า ที่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย และหนึ่งเดียวในโลก และขอย้ำว่าในช่วงเดือนเมษายน 2561 นี้ ยังไม่มีผลผลิตทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล ออกสู่ตลาดแต่อย่างใด
***** นำรัก สมบัติ ภาพ/ข่าว