Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

พล.ต.อ ดร.วิระชัย. ทรงเมตตา รองผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติ ประธานเปิดอบรม พัฒนาศักยภาพพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรภาค6 ตำรวจต้อง. องอาจ สมาร์ท ฮึกเหิม

25 เมษายน 2561 พล.ต.อ ดร.วิระชัย. ทรงเมตตา รองผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติ ประธานเปิดอบรม พัฒนาศักยภาพพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรภาค6
ตำรวจต้อง. องอาจ สมาร์ท ฮึกเหิม
ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นสถานที่ โรงเรียนตำรวจภูธรภาค6 ได้มีการจัดกิจกรรมทางด้านกฎหมาย โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ระดับชั้นสัญญาบัตร พนักงานสอบสวน

โดยมี พตอ วัลลภ ทองห่อ ในนามศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6 ได้กล่าวในที่ประชุม ต่อประธาน ตามอนุมัติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6 ดำเนินการฝึกอบรม ตามโครงการการฝึกอบรมการศักยภาพพนักงานสอบสวนประจำปี2561 จำนวน 700นาย เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ความสามรถ รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูลความรู้ การการปฎิบัติด้านสอบสวน วิทยาการตำรวจ และ นิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณ จิตสำนึกในการปฎิบัติหน้าที่แก่ผู้เข้าอบรม

ส่วนทางด้าน พล.ต.อ ดร.วิระชัย. ทรงเมตตา รองผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าว ในที่ประชุม ต้องขอบคุณตำรวจทุกนาย ทีมีความขยันอดทด การฝึกอบรมครั้งนี้ ตำรวจพนักงานสอบสวนต้องรอบคอบ โดยจะมีหัวข้อเรื่อง
กิจกรรม. 6ประการ
1 กรณีจำเป็นสามารถแจ้งความตามท้องถิ่นได้
2 พนักงานสอบสวนเป็นคณะหรือชุดสืบสวน
3 ทนายความประจำสถานีตำรวจ
4ศูนย์ข้อมูลทางคดีของทุกสถานีตำรวจ
5 ปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงในการหลบหนีและนำระบบติดตั้งเครื่องติดตามอัตโนมัติ(EM)มาใช้
6 บักทึกภาพและเสียงค้นจับ สอบสวน
และที่สำคัญ ตำรวจทุกนาย. องอาจ สมาร์ท ฮึกเหิม ทำหน้าที่ของตำรวจ ให้ความเป็นธรรม การสอบสวน สืบสวน ต้องชัดเจน

หลังจากนั้นได้เดินทางมาที่ ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบนโยบาย ชุดพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครสวรรค์ โดยมี พตอ ฐานุพงศ์ แสงซื่อ ผกก เมืองนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ รับมอบนโยบาย

พล.ต.อ ดร วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวมอบนโยบาย ให้ โรงพักตำรวจเมืองนครสวรรค์ เป็นโรงพักนำร่องโดยให้มีพนักสอบสวน รับแจ้งความ จัดตั้งห้องชุด. มี เจ้าหน้าที่ตำรวจ นั่งพร้อมกันในขณะเข้าเวร
1 พนักงานสอบสวนหัวหน้าทีม
2 เวรสืบสวน
3 เสมียนประจำวันคดี
4 ผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
5 พนักงานสอบสวนประจำทีม
6 เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ ดร วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวย้ำ ตำรวจต้องทำงาน อย่างยุติธรรม ถูกต้อง ไม่ช่วยเหลือผู้กระทำผิดกฎหมาย. องอาจ สมาร์ท ฮึกเหิม.

///อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 //////