ชาวกระบี่ ต้อนรับและร่วม วิ่งอันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ Hands & Heart Start 2gether บรรยากาศคึกคัก ชาวบ้านให้กำลังใจตลอดเส้นทาง


ชาวกระบี่ ต้อนรับและร่วม วิ่งอันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ Hands & Heart Start 2gether บรรยากาศคึกคัก ชาวบ้านให้กำลังใจตลอดเส้นทาง

เข้าสู่การวิ่งวันที่ 4 การวิ่งอันดามัน-อ่าวไทย ระยะทางอันยาวไกล แต่ใจก็ยังสู้ เพื่อเป้าหมาย เพื่อผู้ป่วย ยังคงวิ่งกันด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจต่อไปสำหรับทีมนักวิ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่วิ่งเพื่อรับบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยที่มารับการรักษาพยาบาล ณ ศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 29 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ การดูรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สอนการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นให้แก่ชุมชนตลอดเส้นทางการวิ่ง รวมทั้งการรณรงค์รับบริจาคเพื่อนำเงินรายได้สมทบทุน “กองทุนศูนย์โรคหัวใจภาคใต้” เส้นทางตั้งแต่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมระยะทาง 490 กิโลเมตร

ซึ่งวันนี้ (25 เมษายน 2561) เป็นการวิ่งจากสวนเจ้าฟ้า อ.เมือง จ.กระบี่ ในเวลา 06.00 น. นำทีมโดย รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมนักวิ่งหลักและเครือข่ายนักวิ่งในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ เพื่อมุ่งหน้าไปยัง รพ.คลองท่อม โดยมีนายอนันต์ ลู่เกียง สาธารณสุขอำเภอคลองท่อม พร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาล และสมาชิก อสม.ในอำเภอคลองท่อม ให้การต้อนรับ ซึ่งที่โรงพยาบาลอำเภอคลองท่อมจะเป็นจุดแรกในการสอน CPR ให้แก่ผู้สนใจ โดยเริ่มสอนตั้งแต่เวลา09.00น. และจะมีสอนอีกครั้งที่เทศบาลคลองพนพัฒนา เวลา 15.30 น. และหลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้ (26 เม.ย.61) จะเริ่มวิ่งมุ่งไปยังโรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง จะทำกิจกรรมสอน CPR ณ.สนามกีฬากลางจังหวัดตรัง ต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้ารวมวิ่งได้ตามเส้นทางที่กำหนด และร่วมบริจาคกันได้ตลอดเส้นทาง และหากผู้มีจิตอาสาที่ต้องการจะช่วยเหลือสมทบทุนสร้างศูนย์โรคหัวใจภาคใต้ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี ศูนย์โรคหัวภาคใต้ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานคริน ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 641-3-00038-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 565-3-02560-3 ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 902-6-07902-8 หรือบริจาคได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชั้น 1 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร 074-451599 รายละเอียดอื่นๆ ของงาน งานวิ่งอันดามัน – อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ Hands & Heart Start 2gether ได้ที่ https://www.facebook.com/HandsandHeartStart2gether

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน