อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พ.ต.อ. ดร.ณรัขต์ เศวตนันทน์ เป็นประธานเปิด โครงการประชารัฐ สร้างงานสร้างอาชีพ และพิธีมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์


อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พ.ต.อ. ดร.ณรัขต์ เศวตนันทน์ เป็นประธานเปิด โครงการประชารัฐ สร้างงานสร้างอาชีพ และพิธีมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารห้างร้าน หน่วยงานเอกชน ร่วมให้การต้อนรับ อธิบดีกรมราชทัณฑ์
โดยมี นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้กล่าวว่า ตามที่ท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชาการเรือนจำ ณ ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560


เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมราชทัณฑ์ ในปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งนโยบาย 3 ส. 7ก. ซึ่งเป็นนโยบายเน้นหนักเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามอย่างจริงจัง ตลอดทั้งการพัฒนาพฤตินิสัย ให้ผู้ต้องขัง”กลับตน” เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม เรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ในส่วนของการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย ในวันนี้เรือนจำกลางนครสวรรค์จึงได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการประชารัฐ สร้างงานสร้างอาชีพ และมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ต้องขัง โดยเรือนจำกลางนครสวรรค์ ได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มาฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้การสนับสนุนการฝึกวิชาชีพ”นวดแผนไทย” บริษัทโตโยต้า เจ้าพระยานครสวรรค์ ให้การสนับสนุนการฝึกวิชาชีพด้านงานซ่อมบำรุงรถยนต์เบื้องต้น และบริษัท เนสท์เล่ ประเทศไทย จำกัด ได้ให้การสนับสนุนการฝึกวิชาชีพ การชงเครื่องดื่มร้อน-เย็น ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแม๊กกี้ และการทำเบเกอรี่ ให้กับผู้ต้องขัง

///// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////