ราชบุรี/ประชุมจัดงานวิ่งในสวนเขาประทับช้าง.เทรลแอนด์ไบค์.(kaopratubchang Trail&Bike2018)ครั้งที่30 อำเภอจอมบึงจ.ราชบุรี


ราชบุรี/ประชุมจัดงานวิ่งในสวนเขาประทับช้าง.เทรลแอนด์ไบค์.(kaopratubchang Trail&Bike2018)ครั้งที่30 อำเภอจอมบึงจ.ราชบุรี

นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงาน จัดงานโครงการสุขภาพดีในสวน เขาประทับช้างเทรลแอนด์ไบค์ (Kaopratubchang Trail & Bike 2018) ครั้งที่ 30 ปี 2561 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ ประธานมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง และคณะทำงานให้การต้อนรับ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประสานงานเตรียมความพร้อมการจัดงาน ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อำนวยการ สำหรับงานวิ่งเขาประทับช้างเทรล (KPTC Trail) กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 และการปั่นจักรยานเขาประทับช้างไบค์ (Bike) วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง ซึ่งเป็นความร่วมมือของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง ภายใต้ภาคีเครือข่าย และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) หน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและสร้างกระแสให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่งและปั่นจักรยาน และศึกาธรรมชาติในสวนท่ามกลางธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางกีฬา เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาจิตอาสาของนักศึกษา และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา โดยแบ่งประเภทการวิ่ง Family Run ระยะทาง 3 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร 21 กิโลเมตร 32 กิโลเมตร และ 50 กิโลเมตร ซึ่งมีสมัครทางออนไลน์เต็มทุกประเภทกว่า 4,000 คน และมีเดินการกุศลVIP ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในงานนี้ด้วย


…….สุพจน์ วรสหวัฒน์.ราชบุรี/รายงาน