ข่าวการศึกษาและไอที

โครงการศูนย์เรียนรู้และฟาร์มชุมชน ต.นครสวรรค์ตก เปิดโอกาส ให้ประชาชนทั่วไปมาเรียนรู้ เพิ่มเติม อยู่ยั่งยืนแบบพอเพียง

25พค๖1
โครงการศูนย์เรียนรู้และฟาร์มชุมชน ต.นครสวรรค์ตก
เปิดโอกาส ให้ประชาชนทั่วไปมาเรียนรู้ เพิ่มเติม อยู่ยั่งยืนแบบพอเพียง
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
นางปนัดดา ชื่นอยู่ กำนัน ตำบลนวตก เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เผย เราเป็นคนในพื้นที่มานาน ได้เรียนรู้ ด้านการเกษตร ครอบครับ อยู่กับเกษตร นาข้าว สวนผัก ทำให้มีความรู้ และ พยายามที่จะพัฒนา ด้านเกษตร ลองผิด ลองถูก จนจบการศึกษา และได้มีโอกาส ขึ้นมาเป็นกำนันในตำบล รู้สึกเป็นเกรียติอย่างยิ่ง ที่ประชาชนให้ไว้วางใจ จึงมีความคิดว่า การเป็นผู้นำท้องถิ่น ควรทำอย่างไร ให้ประชาชน มีความประหยัดอยูุ่แบบพอเพียง

ต่อมา ในพื้นที่ ตำบลนครสวรรค์ตก เป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า และ ช่วงฤดูแล้ง รอบๆบริเวณ เคยเกิดไฟป่า จะส่งผลทำให้ ไฟลุกลาม บ้านเรือนประชาชนใก้ลเคียง จึงมีความคิดว่า ควรนำพื้นที่จำนวน34ไร่ มาเป็นประโยชน์ ให้กับประชาชน รอบข้างเคียงและที่อื่นๆ 
ดังนั้น ปี 2558 ได้นำเสนอ กับทางการจังหวัด พร้อมก่อตั้ง ปี2558 เสนอ โครงการศูนย์เรียนรู้และฟาร์มชุมชนตำบลนครสวรรค์ตก โดย มีการทำการเกษตร ต่างๆ เช่น นาข้าว แปลงผัก ต่าง แบ่งพื้นที่ ตามสัดส่วน นอกจากนี้ เลี้ยงปลา ไก่ เป็ด เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติม และ ประชาชน ท่านใด ไม่มีที่ทำกิน ขอให้เขามาปรึกษา ยินดีช่วยไปตามอัตภาพ ในความจำเป็น และ มีวัตถุประสงค์ สอนให้เรียนวิธีการ ทำการเกษตร ไร่นาสวนผสม โดย ผู้ชำนาญการ สอนให้ฟรีๆ ที่ผ่านมา ประชาชนมาดูงานเรียนรู้ สงขลา ปัตตานี นครสวรรค์ อุทัยธานี และ เวียตนาม ยังมาดูงานเป็นต้น กว่าร้อยๆรุ่นกำนัน กล่าวทิ้งท้าย การได้เป็นผู้นำ ทัองถิ่น ควรทำประโยชน์ต่อสังคม กับคนที่ด้อยโอกาส ช่วยเหลือ เมตตา ปราณี ยุติธรรม


////// อาคม/ต้อย รายงาน 061952644 //////