Uncategorized

ชาวตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแรง ร่วมใจ จัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ ด้วยการแปรอักษร

ชาวตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแรง ร่วมใจ จัดกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ ด้วยการแปรอักษร และร่วมทำความดีหัวใจ ตั้งแต่บริเวณลำคลองหน้าโรงพยาบาลลาดยาว จนถึงหน้าวัดเขาสมุก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนมวัว และในพื้นที่ทุกตำบล
นายสมรักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียนนักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมแปลงอักษร เรารักในหลวง รัชกาลที่ 10

หลังจากนั้น พลังจิตอาสา ได้ร่วมแรงร่วมใจ กำจัดวัชพืช ขยะ และต้นไม้ในลำคลองที่กีดขวางทางน้ำ ตั้งแต่บริเวณลำคลองหน้า โรงพยาบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว จนถึงหน้าวักเขาสมุก หมู่ที 2 ตำบลหนองนมวัว รวมระยะทาง 15 กิโลเมตร เนื่องด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดโครงการ “จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่มีจิตรอาสา ร่วมกัน ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยปัญหาภัยแล้งน้ำท่วม ของประชาชน

///// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 //////