ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 โครงการสร้างฝาย สร้างคน สร้างชุมชนให้แข็งแรง พื้นที่ตำบลแก่นมะกรูดรุ่นที่ 3 โครงการพระราชดำริ(ปิดทองหลังพระ)


รด.จิตอาสา
ศฝ.นศท.มทบ.31
เมื่อ 25 พ.ค.61 โรงเรียนบ้านไร่ นำ รด.จิตอาสาร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี กับโครงการสร้างฝาย สร้างคน สร้างชุมชนให้แข็งแรง พื้นที่ตำบลแก่นมะกรูดรุ่นที่ 3 โครงการพระราชดำริ(ปิดทองหลังพระ) ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี