จังหวัดตาก //กองบัญชาการควบคุม กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดตาก พร้อมกำลังพล มทบ.๓๑๐ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยราชการ ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่


เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๑, ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ ร้อย รส.ที่ ๑ กกล.รส.จว.ต.ก. (อ.เมืองตาก)
พ.อ.สมหมาย หาญสุวรรณ รองเสธ.มทบ.๓๑๐/ผู้รับผิดชอบ อ.เมืองตาก-อ.วังเจ้า มอบหมายให้ ชป.มวลชน อ.เมืองตาก

พร้อมด้วยกำลังพล ร้อย.มทบ.๓๑๐ จำนวน ๕ นาย ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๒, อบต.ป่ามะม่วง, อาจารย์-นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตาก,

เรือนจำกลางจังหวัดตาก ร่วมดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.ป่ามะม่วง จำนวน ๑ ราย คือ นายจำลอง กาญจนคงคา ณ บ้านเลขที่ ๒๘ ม.๒ ต.ป่ามะม่วง อ.เมืองตาก จว.ต.ก. เป็นวันที่๒ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจาก พมจ.ต.ก. เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
ผลการปฎิบัติ ในวันนี้ได้ดำเนินการมุงหลังคาและปูพื้นบ้าน การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย