Reporter&Thai Army

จังหวัดเชียงราย // ร.อ.โกมินทร์ บุญภา ผบ.ร้อย.ทพ.๓๑๐๓/หน.หมู่ รส.อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ร่วมกับ จิตอาสา ราษฎร และ ทต.เวียง อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ร่วมสร้างบ้าน

เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๑, ๐๙๐๐-๑๕๓๐ ร.อ.โกมินทร์ บุญภา ผบ.ร้อย.ทพ.๓๑๐๓/หน.หมู่ รส.อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ร่วมกับ จิตอาสา บ.เวียงใต้, ราษฎร บ.เวียงใต้ และ ทต.เวียง อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ร่วมสร้างบ้านให้กับ นางหนูพัฒร์ จันนาวัน อายุ ๕๗ ปี บ้านเลขที่ ๒๐๕ ม.๓ ต.เวียง อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ และอาศัยอยู่เพียงลำพัง โดยการช่วยเหลือในครั้งเป็นโครงการของทาง ทต.เวียง อ.เชียงแสน จว.ช.ร. รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป