พ.อ.จิราวัฒน์ จุฬากุล รอง ผบ.มทบ.32 (2) และกำลังพล นายทหาร นายสิบเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนช. ร่วมกับ ตร.ภ. ภาค 5 และ จว.ล.ป. ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏลำปาง โดยพล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการฯเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประมาณ 3,500 คน


เมื่อ 250900 มิ.ย.61 พ.อ.จิราวัฒน์ จุฬากุล รอง ผบ.มทบ.32 (2) และกำลังพล นายทหาร นายสิบเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการ การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนช. ร่วมกับ ตร.ภ. ภาค 5 และ จว.ล.ป. ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏลำปาง โดยพล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการฯเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประมาณ 3,500 คน