Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. จัดกำลังพล ลงพื้นที่ร่วมกับ นาย โชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก กิ่งกาชาดอำเภอบางมูลนาก และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จว.พิจิตร

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.61 เวลา 1300 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. จัดกำลังพล ลงพื้นที่ร่วมกับ นาย โชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก กิ่งกาชาดอำเภอบางมูลนาก และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.ห้วยเขน อ.บางมูลนาก จว.พิจิตร จำนวน 5 ราย
ประชาชน ได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมาก