ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องส่ง 4 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) สนามเป้า กรุงเทพฯศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องส่ง 4 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) สนามเป้า กรุงเทพฯศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ผู้แทนจากคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ในนามของ “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน