Uncategorized

 ว่าที่หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ยื่นหนังสือ ” บิ๊กป้อม” เพิ่มโทษทางอาญาประหารชีวิต “นักการเมือง-ข้าราชการ ทุจริตคอร์รัปชั่นโกงกิน เพิ่มโทษโบราณ ด้วยการเฆี่ยนด้วยหวาย ตีด้วยไม้พลอง

ว่าที่ ‘หน.พรรคไทยศรีวิไลย์’ ยื่นหนังสือ ‘บิ๊กป้อม’ เพิ่มโทษทางอาญาประหารชีวิต “นักการเมือง-ข้าราชการ” ทุจริตคอร์รัปชั่นโกงกินบ้าน – พร้อมเสนอเพิ่มโทษทางจริยธรรมด้วยวิธีโบราณ “เฆี่ยนด้วยหวาย-ตีด้วยไม้พลอง”ตามความหนักเบาของโทษ เพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่าง -เผยบทลงโทษเดิมใช้กระบวนการตัดสินนานจน 2 อดีตนายกฯหนีออกนอกประเทศ

วันที่ 25 มิ.ย.61 นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ ว่าที่หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ยื่นหนังสือข้อเสนอต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี เรื่อง 1.ขอเสนอเพิ่มอัตราส่วนการลงโทษทางอาญาโดยประหารชีวิต  ต่อนักการเมือง ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารองค์กรอิสระ อัยการระดับสูง นายทหาร นายตำรวจ  ผู้พิพากษา ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ตาม พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 หมวด 2 ความผิดต่อหน้าที่ทางราชการ ตามมาตรา 148 ซึ่งมีโทษสูงสุดประหารชีวิต โดยการตัดสินคดีในอนาคตให้มีสัดส่วนการประหารชีวิตเพิ่มขึ้น ตามความเสียหายสาธารณะที่ทำกับประเทศไทย เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง

2.ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมการลงโทษ ตาม มาตรฐานจริยธรรม ของ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ หัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ.2561 ซึ่ง บังคับ แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ คณะรัฐมนตรี ถ้ากระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยให้เพิ่มโทษจากกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับเดิม โดยการ เฆี่ยนด้วยหวาย-ตีด้วยไม้พลอง ตามความหนักเบาของโทษ เพื่อไม่เป็นเยี่ยงอย่างสืบไป โดยใช้เวลาสืบสวนไม่นาน ซึ่งบทลงโทษดังกล่าวเคยใช้ได้ผลในอดีตสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงต้น เรียกว่า จารีตนครบาล ในกฎหมายตราสามดวง


นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องมายื่นหนังสือเพื่อให้เพิ่มโทษนั้น เพราะเดิมการลงโทษ นักการเมือง ผู้บริหารองค์กรอิสระ ผู้บริหารส่วนราชการ ฯลฯ ทางจริยธรรม จะต้องยื่นร้องต่อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กินเวลา 2-6 ปี ถ้าผิด จะต้องส่งต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.วินิจฉัย อีก 2-5 ปี ถ้าผิด ส่งต่อ รัฐสภาดำเนินการถอดถอนออกจากตำแหน่ง อีก 1 ปี ตัดสิทธิ์ทางการเมือง และอีกส่วนหนึ่ง ส่งต่อ อัยการสูงสุดให้ความเห็นสั่งฟ้อง กินเวลา 1 ปี  ส่งต่อ ศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ มี 2 ศาล ใช้ 2-3 ปี โทษหนักสุดคดีทุจริตคือติดคุก 50 ปี ติดจริง 8-14 ปี

“หรือหากมีเงินโกงอยู่ต่างประเทศมากก็หนีก่อนอ่านคำพิพากษา เหมือนอดีตนายกรัฐมนตรี 2 คนและ อดีตรัฐมนตรีอีกหลายคน แต่หากไม่หนี ยอมติดคุกสบายๆ เพราะมีเงินก็ได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยม ลดโทษมาก ไม่ต้องทำงานเพราะจ่ายเงิน เป็นผู้ช่วยผู้คุม หรือ อยู่สถานพยาบาล ครอบครัวยังมีเงินแอบไว้ใช้สบาย นี่คือ วิถีของพวกทุจริต รวมใช้เวลากว่าจะตัดสิน 6-15 ปี เป็นสาเหตุที่ผู้กระทำความผิดไม่เกรงกลัวกฏหมาย”หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าว

นอกจากนี้พรรคไทยศรีวิไลย์ ซึ่งเป็นพรรคที่เกิดจากอุดมการณ์ แรงศรัทธา ของผู้ร่วมจัดตั้งพรรคกว่า 700 คน และประชาชนที่มีความรู้สึกเหมือนกันจำนวนมาก ที่ต้องการให้ประเทศไทยและประชาชน ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบของ ข้าราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ เพื่อให้ประชาชนคนไทยอาศัยอยู่ในประเทศอย่างสงบสุข ทั้ง 67 ล้านคน

 

https://youtu.be/NJa5J6FNwzc

Comments are closed.