ตำรวจร้อยเอ็ดปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563เพื่อความผาสุกของประชาชนในพื้นที่ /PALANCHAI TV/ชสอท./สมนึก-ประธาน/กต.ตร.สภ.เมืองรอ./0817082129-รายงาน


ตำรวจร้อยเอ็ดปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563เพื่อความผาสุกของประชาชนในพื้นที่

/PALANCHAI TV/ชสอท./สมนึก-ประธาน/กต.ตร.สภ.เมืองรอ./0817082129-รายงานตำรวจร้อยเอ็ดปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563เพื่อความผาสุกของประชาชนในพื้นที่
/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/กต.ตร.สภ.เมืองรอ./0817082129-ข่าว

เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 16:00 น. ณ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พลตำรวจตรี ไพโรจน์ มังคลาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยการดำเนินงานของ พันตำรวจเอก ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด และคณะ ประกอบด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดมณฑลทหารบกที่ 27 ฝ่ายปกครองสารวัตรทางหลวงอำเภอธวัชบุรี สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด มูลนิธิชมรมผู้สื่อข่าว และข้าราชการตำรวจทุกนายเพื่อประชาสัมพันธ์และป้องปรามเหตุ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

พันตำรวจเอก ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ด้วยในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เป็นวันคริสต์มาสและในช่วงวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึง 1 มกราคม 2563 เป็นวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในห้วงตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 รวม 10 วัน

ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในวันนี้ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ อาวุธปืน ยาเสพติด หมายจับค้างเก่า โดยระดมสรรพกำลังทางด้านกำลังพลยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเยี่ยมเยียนบิดามารดาญาติพี่น้อง พบปะสังสรรค์ร่วมกับเพื่อนฝูง ตลอดจนไปพักผ่อนและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้งให้เกียรติปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563 ของตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไป

พลตำรวจตรี ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดว่า.-ในช่วงวันคริสต์มาสเป็นวันขึ้นปีใหม่2563 จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเยี่ยมเยียน บิดามารดา ญาติพี่น้อง พบปะสังสรรค์ร่วมกับเพื่อนฝูง จนไปพักผ่อนและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก

อาจมีการนำทรัพย์สินหรือของมีค่าติดตัวไป และสถานที่บางแห่งจัดกิจกรรมหรืองานรื่นเริง จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวไปร่วมงานจำนวนมาก ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563 รวม 10 วัน จึงได้จัดพิธีปล่อยแถวเพื่อประชาสัมพันธ์และป้องปรามเหตุโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

โดยให้มุ่งเน้นในการจับกุมความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน ยาเสพติดให้โทษ หมายจับค้างเก่าสถานบริการผิดกฎหมายเต็มรูปแบบ อันจะส่งผลต่อความผาสุกของประชาชนในพื้นที่อย่างไรก็ดีความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นได้ ทุกคนจะต้องพร้อมใจกันเสียสละและทุ่มเทอย่างจริงจังในการปฏิบัติงานอีกด้วย.-


/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/กต.ตร.สภ.เมืองรอ./0817082129-ข่าว