ตราด/ ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร “ อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด จัดเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563


ตราด/ ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร “ อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด จัดเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563วันที่ 25 ธ.ค. 62 เมื่อเวลา 13.30 น. นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2562 และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่เข้าร่วมจัดขึ้นโดยมี คณะกรรมการศูนย์ฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมที่ห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด

สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะกรรมการทั้งสองคณะ ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ ทางอําเภอคลองใหญ่จึงได้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบด้านการจราจรตามท้องถนนด้วยรวมถึงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

การช่วยเหลือฉุกเฉิน ลดปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านคน ด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านพาหนะทางถนนและทางน้ำ ดูแล/สร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ ส่วนในช่วงควบคุมเข้มข้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 – วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ตรวจเข้มข้น จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้คำขวัญ “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” อย่างไรก็ตามการป้องกันอุบัติเหตุจราจร มีปัจจัยสำคัญ

คือ ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ ซึ่งทางอําเภอคลองใหญ่ได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง ตามมาตรการ ๑ร.๒ส.๓ข.๔ม.ทั้ง 10 ข้อ ความเร็วเกินกว่ากําหนด ๒.ขับรถย้อนศร ๓.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร ๔.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๕.ไม่มีใบขับขี่ ๖.แซงในที่คับขัน ๗.เมาสุรา ๘.ไม่สวมหมวกนิรภัย ๙.มอเตอร์ไชค์ไม่ปลอดภัย ๑๐.ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ให้คณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ เร่งขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วมกันปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ในการใช้รถใช้ถนน เป็นตัวอย่างที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยือนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ด้วย/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวรายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด