นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมใหญ่สหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียนยูม่า UMA. และบรรยายพิเศษ


เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมใหญ่สหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียนยูม่า UMA. และบรรยายพิเศษ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มีนายประสิทธิ์ แสงรุ่งเรือง เลขาธิการฯใหญ่สหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน (ยูม่า UMA.) โดยมีนายบรรหาร บุญเขต ประธานจัดงานประชุมฯ มีสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมประชุม 150 คน