Reporter&Thai Army

ร้อย รส.ที่ 1(มทบ.34) อ.ดอกคำใต้จัดกำลังพล 3 นายไปพบปะเยี่ยมเยือนและมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนางจ่อย คนบุญ

เมื่อ 26 ม.ค.62,1000 ร้อย รส.ที่ 1(มทบ.34) อ.ดอกคำใต้จัดกำลังพล 3 นายไปพบปะเยี่ยมเยือนและมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับนางจ่อย คนบุญ อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 หมู่ 8 บ.ชาติภูไท ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จว.พ.ย.ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ อาศัยอยู่กับหลาน นางจ่อยฯดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ทหารได้เข้ามาเยี่ยมและมอบผ้าห่มให้ในวันนี้ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย