ข่าว ร้อยเอ็ด

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เตรียมต้อนรับ!!!

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เตรียมต้อนรับ!!!

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 26 มกราคม 2562 ผอ.รพ.สต.จนท.ทีมงานอสม.กำนัน,สารวัตร,ผู้ใหญ่บ้าน.กรรมการหมู่บ้านพี่น้องประชาชนจิตอาสามีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปรับภูมิทัศน์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้ง 9 หมู่บ้าน ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันพัฒนาตัด.กวาดปรับภูมิทัศน์ตามถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านตลอดสายทางเข้าวัดบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รวมระยะทางเกือบ1กิโล
เพื่อต้อนรับ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมคณะ

 

ในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ วัดบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

จึงขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ผอ.รพ.สต.ทีมงานอสม.กำนัน.สารวัตร.ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการพี่น้องประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วน ทุกหมู่บ้านที่ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม(ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก)

ตามแผนโครงการ”เข้าวัดวันธรรมสวนะไหว้พระสวดมนต์”นโยบายของอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานชุมชนตำบลโนนรัง/ขอความร่วมมือสุภาพบุรุษให้นุ่งโสร่ง สุภาพสตรีให้นุ่งผ้าชิ๋นตามวัตถุประสงค์ให้คงไว้ในชุมชนตำบลโนนรังของเราสืบต่อไปฯ

 

/////////////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
อสม.สังกัดรพ.สต.โนนรัง
สื่อประชาสัมพันธ์อสม.จิตอาสา.สสอ.รอ/ประจำชมรมอสม.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด