ข่าวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยคาราวาน Big Cleaning Day เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นและลดมลพิษในอากาศ โดยขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่ช่วยกันรดน้ำต้นไม้บริเวณรอบๆที่อยู่อาศัย ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองได้อีกทางหนึ่ง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. จังหวัดเชียงใหม่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม Big Cleaning day บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งได้มีการปล่อยขบวนรถทำความสะอาด ประกอบด้วย รถบรรทุกน้ำจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , เทศบาลนครเชียงใหม่ , เทศบาลสันผีเสื้อ , เทศบาลตำบลสุเทพ , เทศบาลตำบลช้างเผือก , องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก , องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว , ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวนทั้งหมด 20 คัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และลดมลพิษในอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อประชาชนในตัวเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการทำความสะอาดถนน เก็บเศษขยะ และฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและลดหมอกควันมลพิษอีกด้วย

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการในการขออนุญาตเข้าป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ค่า PM 10 มีแนวโน้มสูงขึ้น และได้รับผลกระทบจากกระแสลมมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาหมอกควันอันเกิดจากจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่มีผลกระทบต่อประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดมาตรการในการขออนุญาตเข้าป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 มีนาคม 2561 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 1.บุคคลใดมีความประสงค์เข้าพื้นที่ป่า ให้มาลงทะเบียนขออนุญาตต่อนายอำเภอ ในฐานะผู้อำนวยการ หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย 2.ให้แจ้งและกำหนดเส้นทางเข้าออก แสดงเหตุผล พร้อมนำบัตรประชาชนมาแสดงต่อผู้อนุญาต และให้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน 3.ผู้ที่ได้รับอนุญาตห้ามนำอุปกรณ์ก่อให้เกิดไฟทุกชนิดเข้าป่า ซึ่งมาตรการหรือรายละเอียดในการดำเนินการให้นายอำเภอสามารถกำหนดเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยจะคุมเข้มและดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง

สำหรับ คุณภาพอากาศโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ในภาวะปกติ วันที่ (25 มี.ค.61) ในตัวเมือง (สถานีช้างเผือก) ค่า PM 10 อยู่ที่ 102 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบจุดความร้อนสะสม หรือ Hotspot ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 มีนาคม 2561 มีจุดความร้อนเกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งสิ้นจำนวน 412 จุด และในช่วงห้ามเผาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 25 มีนาคม 2561 พบจุด Hotspot จำนวน 130 จุด โดยขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในบริเวณพื้นที่อยู่อาศัย ด้วยการรดน้ำต้นไม้ สนามหญ้า เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองที่อยู่ในบริเวณรอบๆที่อยู่อาศัยได้อีกทางหนึ่ง
////////////////////////////
ณัฏฐ์ สินันตา / ส.ปชส.เชียงใหม่
26 มีนาคม 2561