อุณหภูมิวันนี้ -ยอดดอยอินทนนท์ อุณหภูมิ 6-18 °C


อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561

อุณหภูมิวันนี้
-ยอดดอยอินทนนท์
อุณหภูมิ 6-18 °C
-กิ่วแม่ปาน
อุณหภูมิ 7-17 °C
-ที่ทำการอุทยานฯ
อุณหภูมิ 15-28 °C

มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในวันที่ 25 มีนาคม 2561
-จำนวน 1,548 คน