แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ชมการสาธิตการยิงปืนด้วยกระสุนจริง การฝึกกองพันเฉพาะกิจ (พัน.ม.ฉก.) ประจำปี 2561 “ เป็นทหารอาชีพ พร้อมรับทุกสถานการณ์ ”


แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ชมการสาธิตการยิงปืนด้วยกระสุนจริง การฝึกกองพันเฉพาะกิจ (พัน.ม.ฉก.) ประจำปี 2561 “ เป็นทหารอาชีพ พร้อมรับทุกสถานการณ์ ”

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการฝึกตรวจสอบ และประเมินผลกองพันเฉพาะกิจ (พัน.ม.ฉก.) ประจำปี 2561 ของกองพลทหารม้าที่ 1 ซึ่งดำเนินการฝึกฯ ในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2561 ในพื้นที่ ตำบลปากช่อง, ตำบลบ้านกลาง และ ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมเยี่ยมชมการฝึกเกี่ยวกับการดำเนินกลยุทธ์ทางทหาร และการสาธิตการยิงปืนด้วยกระสุนจริง โดยมี พลโท ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก , นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมเยี่ยมชมการฝึกฯ ด้วย ณ เนินคนดู เขาแท่นช้าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561

โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่การฝึก จำนวน 6 โรงเรียน โดยมี พลโท ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก , นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมมอบ ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
2. โรงเรียนบ้านน้ำพุ ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
3. โรงเรียนบ้านน้ำคำ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
4. โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
5. โรงเรียนบ้านน้ำดุกเหนือ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
6. โรงเรียนบ้านช้างตะลูด ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ต่อจากนั้น แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลโท ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก และคณะ พบปะ และให้โอวาทแก่กำลังพลที่เข้ารับการฝึก การฝึกตรวจสอบ และประเมินผลกองพันเฉพาะกิจ (พัน.ม.ฉก.) ประจำปี 2561 ของกองพลทหารม้าที่ 1 ด้วย

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 โดย กองพลทหารม้าที่ 1 จัด จัด กรมทหารม้าที่ 3 เข้ารับการฝึกและตรวจสอบประเมินผลกองพันเฉพาะกิจ (พัน.ม.ฉก.) ประจำปี 2561 และในห้วงระยะเวลาการฝึก กองพลทหารม้าที่ 1 ได้ปฏิบัติการจิตวิทยาการประชาสัมพันธ์ และการช่วยเหลือประชาชน โดยจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการประชาชนด้วยการเดินเท้า จัดกำลังพลพัฒนาวัด สถานที่สาธารณประโยชน์ และจัดชุดช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย หรือได้รับความเดือดร้อนตลอดห้วงการฝึก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่ฝึก

สำหรับการฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกแบบผสมเหล่า เพื่อให้กองพลทหารม้าที่ 1 มีความพร้อมรบทางด้านกำลังพล และยุทโธปกรณ์ทุกสถานการณ์ ซึ่งได้จำลองเผชิญเหตุเข้ายึดฐานที่มั่น โดยนำกำลังพลเข้าพื้นที่ออกตีข้าศึก ตามด้วยการยิงด้วยปืนใหญ่ และเข้าโจมตี ด้วย เฮลิคอปเตอร์ รถถัง ยานหุ้มเกราะ จนสามารถ ยึดที่หมายไว้ได้ และการจำลองยุทธวิธีเป้าหมายในการเข้าโจมตีทำลาย ด้วยยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิ การยิงต่อสู้รถถังโทว์ การยิงของรถถังเบา หรือรถสตริงเรย์ การยิงอาวุธของรถสายพานลำเลียง-เครื่องยิงลูกระเบิด เข้าสู่เป้าหมายทางยุทธวิธี ได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิ์ภาพ