ข่าวกระแสสังคม

ผู้บริหารIFEC แจงข้อมูลเจ้าหนี้หุ้นกู้และเจ้าหนี้ตั๋วB/E  ชี้ให้เห็นความผิดปกติที่ส่อทุจริตในขั้นตอนการซื้อกิจการโรงแรมดาราเทวีเข้าเป็นทรัพย์สิน จนเป็นต้นเหตุ IFEC ประสบปัญหาการเงิน

https://youtu.be/LVD9UzSDQ70

ผู้บริหารIFEC แจงข้อมูลเจ้าหนี้หุ้นกู้และเจ้าหนี้ตั๋วB/E  ชี้ให้เห็นความผิดปกติที่ส่อทุจริตในขั้นตอนการซื้อกิจการโรงแรมดาราเทวีเข้าเป็นทรัพย์สิน จนเป็นต้นเหตุ IFEC ประสบปัญหาการเงิน พร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อแก้ไขทุจริต และเร่งติดตามเอาเงินถูกโกงคืนมาชำระหนี้


นายศุภนันท์ ฤทธิไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือไอเฟค(IFEC) พร้อมนายประสิทธิ วงศาสวัสดิ์ ทนายความ ร่วมกันชื้แจงข้อมูลแก่เจ้าหนี้หุ้นกู้และเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงิน(B/E) โดยอธิบายให้เห็นว่า เกิดความผิดปกติในการซื้อขายกิจการของโรงแรม“ดาราเทวี” ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพย์สินสำคัญของIFEC จนกลายเป็นส่วนสำคัญของต้นเหตุปัญหาทางการเงินของIFEC ส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้หุ้นกู้ เจ้าหนี้ตั๋วB/E และผู้ถือหุ้นรายย่อย


นายประสิทธิ อธิบายถึงเหตุผลที่IFEC ต้องการเชิญชวนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ IFECเข้าร่วมกันตรวจสอบความผิดปกติภายในบริษัทฯว่า  จากการตรวจสอบของผู้บริหารชุดปัจจุบันพบความผิดปกติของการซื้อขายกิจการโรงแรม“ดาราเทวี”ซึ่งเป็นสินทรัพย์สำคัญอย่างหนึ่งของIFEC เช่น การซื้อโรงแรมตามปกติจะต้องมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ก่อนที่จะฝ่ายซื้อจะเข้าตรวจสอบทรัพย์สิน(due diligent)ของผู้ขาย แต่การซื้อขายโรงแรม“ดาราเทวี”กลับทำ due ก่อนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 แล้วค่อยกลับมาทำ MOU ย้อนหลังในเดือน พฤศจิกายน 2558
ความผิดปกติลักษณะนี้สอดคล้องกับการพบพิรุธและข้อน่าสงสัยของผู้สอบบัญชี จึงไม่แสดงความเห็นในงบการเงินของIFEC โดยเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมาฝ่ายบริหารของIFECได้เคยรายงานความผิดปกตินี้ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ได้รับทราบแล้ว และเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นรายย่อยของIFECกลุ่มหนึ่ง ก็ได้เข้ายื่นหลักฐานและเรียกร้องให้ก.ล.ต.เข้าตรวจสอบความผิดปกติดังกล่าวด้วย


“ดาราเทวีซึ่งเป็นทรัพย์สินของIFECจะเสื่อมค่าลงไปเรื่อยๆ หากปัญหาความผิดปกติในการซื้อขายโรงแรมยังไม่ถูกแก้ไข ผู้เกี่ยวข้องกับความผิดปกติยังไม่ได้ชดใช้คืน สุดท้ายกลายเป็นทำให้IFECยากต่อการแก้ปัญหาทางการเงิน จึงอยากให้ทุกคนรับทราบว่า คนโกงมีจริง และต้องช่วยกันแก้ไข ติดตามเอาเงินคืนมา เพื่อชำระหนี้” นายประสิทธิ กล่าว


นายศุภนันท์ อธิบายเพิ่มเติมว่า ต้นเดือนที่ผ่านมา IFEC ได้ส่งจดหมายเชิญกรมสอบสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) กองบังคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ(ปอศ.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเจ้าหนี้เงินกู้และผู้ถือหุ้นรายย่อยของIFEC ให้เข้าร่วมกับ ก.ล.ต. ตรวจสอบความผิดปกติในการซื้อขายโรงแรมดาราเทวี เพื่อร่วมกันหาตัวคนโกงIFEC


นอกจากนั้น IFEC ได้ฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญารวมทั้งแจ้งความร้องทุกข์ต่อDSI กรณีพบข้อมูลว่าผู้ที่เกี่ยวข้องที่สร้างเงื่อนไขซื้อขายอาคารให้ตัวเองได้รับประโยชน์ ,ฟ้องร้องคดีอาญาต่อผู้เกี่ยวข้องที่พยายามครอบงำกิจการในลักษณะผิดปกติ ,รวมทั้งแจ้งความร้องทุกข์ต่อปอศ.ดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีการสร้างเงื่อนไขซื้อขายโรงแรมให้ตัวเองได้รับประโยชน์ และปกปิดข้อมูลเพื่อสร้างราคาซื้อขายจริง ,ร้องทุกข์ต่อ ปอศ.ดำเนินคดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุจริตการซื้อขายขนม รวมทั้งเตรียมดำเนินคดีอดีตอีกหลายกรณีที่ร่วมกันทำทุจริตต่อ IFEC
“พบข้อมูลว่ามีการการปกปิดความจริงมีการผ่องถ่ายเงินออกไป ซึ่งสงสัยว่าจะนำไปซื้อหุ้นหรือไม่ และการสร้างหนี้ค่าก่อสร้างขึ้นมา ยังเป็นที่สงสัยว่าหนี้มีอยู่จริงหรือไม่ ทำให้ต้องพึ่งกระบวนการยุติธรรมค้นหาคนโกง” นายศุภนันท์ กล่าว

Comments are closed.