ข่าวเชียงใหม่

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. คุณพนารัตน์ เรืองแจ่ม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ คุณอรวรรณ โอวรารินท์ ประธานชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย (Thailand Breast Cancer Community หรือ TBCC) พร้อมคณะติดตามในโอกาสเดินทางมาให้กำลังใจ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่โรงพยาบาลสรรค์ประชารักษ์ และจัดกิจกรรมในการสอนเย็บเต้านมเทียม แจกยกทรงและเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วย เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น ไม่รู้สึกว่าตนเองแตกต่าง และสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติในสังคมได้ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

สำหรับการก่อตั้งชมรม TBCC เป็นการรวมตัวของอดีตผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่ต้องการช่วยเหลือผู้ที่กำลังเผชิญกับโรคร้าย มีความตั้งใจที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพของการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทย
////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน
0629525644 /////