Uncategorized

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำกาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำกาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเยี่ยมประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง และพิการ พร้อมมอบเงิน ถุงยังชีพเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

เวลา 08.00 น. นายธนาคมจง จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวข้อง นายเชลงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สมาชิกเหล่ากาชาด ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น สมาชิก อสม. ทีมงานหมอครอบครัว ในพื้นที่ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมเยี่ยมเยียนพูดคุยให้กำลังใจ และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนมีปัญหาทางสุขภาพความพิการและรายได้

จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ นายคำเนิน จันทร์อิ่ม อายุ 19 ปี และนายวินัย จันทร์อิ่ม อายุ 31 ปี บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 4 ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งเป็นผู้พิการทางความเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายพิการ แต่กำเนิด นอนได้แต่ลุกนั้งไม่ได้ กินอาหารเองไม่ได้ การสื่อสารไม่รู้เรื่อง พูดไม่ได้มีเสียงกัดฟันและร้องเป็นบางครั้ง ไม่สามารถใช้แขนขาได้เอง ข้อมือและข้อขาติด เวลาขยับตัวเวลาขึ้นไหว เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และเยี่ยมนางสาวบุญเตือน แสนเกตุ อายุ 37 ปี อยุ่บ้านเลขที่ 29 /1 หมู่ 4 ต.พระนอน เป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาทางร่างกาย ซึ่ง นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว

////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 /////