.นราธิวาสจัดแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติดเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน


จ.นราธิวาสจัดแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติดเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน ลดช่องว่างระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน.อีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะฝีมือการเล่นกีฬาฟุตบอลให้เป็นที่ยอมรับในสังคมได้

วันที่ 26 เม.ย.61 นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพื่อต้านภัยยาเสพติด จัดขึ้นที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหัวหน้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมในพิธีนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด หากเราฝึกฝนและมีฝีมือในการเล่นกีฬาฟุตบอล อาจมีโอกาสได้รับคัดเลือกเล่นในระดับทีมสโมสร และในระดับชาติ

ซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและจังหวัดนราธิวาสด้วย
สำหรับการแข่งกีฬาฟุตบอล 7 คน ในวันนี้ได้มีนโยบาลส่งเสริมด้านการกีฬาเนื่องจากกีฬาเป็นกิจกรรมที่สามารถเสริมการแก้ปัญหาในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถเข้าร่วมการเล่นการแข่งขันได้ตามแต่ละประเภท เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์.

ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข้ง และลดช่องว่างของภาครัฐและภาคประชาชน. ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ซึ่งการแข่งขันกีฬา 7 คนในครั้งนี้ จัดการแข่งขันระหว่างวันที่26 -27 เม.ย.2561 มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยกันทั้งหมด 14 ทีม

ข่าว/กรียา/นราธิวาส