ม.อุบลราชธานีบุกวัดชูมหาวิทยาเด็กแก่เณรน้อย คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน


ม.อุบลราชธานีบุกวัดชูมหาวิทยาเด็กแก่เณรน้อย
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน
“มหาวิทยาลัยเด็ก” วัดป่าบุญล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำทีมคณาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาปริญญาตรี – โทคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตสำหรับวัยเรียน ตามแผนบูรณาการตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 “มหาวิทยาลัยเด็ก” ระหว่างวันที่ 6 – 29 เมษายน 2561 ณ วัดป่าบุญล้อม หมู่ 8 บ้านสว่าง ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่สามเณรที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดป่าบุญล้อม โดยทางคณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดและจัดตารางกิจกรรมในการลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ “การถอดรหัส เกมซูโดกุ รถจราจรอัจฉริยะ หอคอยฮานอย สามเหลี่ยมมหาสนุก เกมลอดห่วง บล็อกสี กล่องลับ เขาวงกต อนุรักษ์พลังงาน (ไฟฟ้า) กายภาพ (เคมี) IOT Internet of Thing นักวิทยาศาสตร์น้อย การยาง เกมจับมือ ปริศนาคณิตศาสตร์ วิศวกรน้อย คอนโดไม้ และ AR Model 3 มิติ” เป็นต้น ซึ่งทุกกิจกรรมได้รับความสนใจจากสามเณรที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการ และจะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ที่จะถึงนี้

ข่าว กฤษณะ วิลามาศ/อุบลราชธานี 0934541833