เล็กๆไม่ ใหญ่ๆทำ เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผุดโครงการ โลกสวยด้วยมือเรา


เล็กๆไม่ ใหญ่ๆทำ เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผุดโครงการ โลกสวยด้วยมือเรา เชิญเป็นเจ้าภาพปลูกเหลืองปรีดียธรและชมภูพันธ์ทิพ รอบหนองบัวพระเจ้าหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล

นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อำเภออยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผุดไอเดียทำผ้าป่าปลูกต้นไม้เหลืองปรีดียธร 1,400 ต้นระยะทาง 2,500 เมตร รอบหนองบับพระเจ้าหลวง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวติศาสตร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 จะเป็นแห่งแรกของเชียงใหม่ที่จะมีต้นดอกปรีดียธรมากที่สุด ตรงกลางจะเป็นชมพูพันธุ์ทิพย์เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 นายชุติพนธ์ หรือนายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้มีโครงการที่จะทำให้พื้นที่รอบหนองบัวพระเจ้าหลวง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะหนองบัวพระเจ้าหลวง ยังเคยเป็นที่รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2505 เมื่อทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีประเทศเดนมาร์คเสด็จประทับทรงประทับลงเรือยาวที่หนองบัวเเห่งนี้ นับว่าเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามมีแนวคิดจะปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาม ด้วยต้นไม้ที่เป็นสีเหลือง เนื่องจากเป็นสีประจำวันวันราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งต้นไม้ดอกเหลืองปรีดียธร เป็นไม้ยืนต้น ออกดอกสีเหลือสวยงาม จึงได้มีแนวคิดจะมาปลูกขึ้น แต่ติดปัญหาด้านงบประมาณจะนำมาใช้ จึงจัดทำผ้าป่าปลูกต้นไม้ขึ้น ขอเชิญเพื่อนจากเฟสบุ๊คของตนชื่อ เฉลิม สารแปง เพื่อให้เพื่อนในเฟส

ช่วยกันแชร์กระจายบอกบุญทอดผ้าป่าต้นไม้ดอกเหลืองปรีดียธรเพื่อปลูกรอบหนองบัวพระเจ้าหลวงให้สวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเชียงใหม่เหมือนอดีตที่ผ่านเรา ขอช่วยกันแชร์บอกบุญด้วยนะครับ “โลกสวยด้วยมือเรา” ทั้งนี้เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10

ซึ่งทางเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด มีโครงการดีๆมากมาย จึงทำอะไรเล็กๆไม่เป็น แต่เราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ใหม่และแปลก เพื่อพัฒนาตำบลเชิงดอยให้เป็นที่รู้จัก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่อไป

เครดิต ตั้ม Tnn