วิสาหกิจเพื่อสังคม ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2561


วิสาหกิจเพื่อสังคม ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561เวลา13.30 น

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และ ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานวิสาหกิจเพื่อสังคม ประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จำกัด/ ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและพัฒนากาแฟอาราบิก้าโครงการหลวง เข้าประกอบพิธีรดน้ำดำหัวประเพณีปี๋ใหม่ 2561 นำโดย นายเดโช ไชยทัพ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ เข้าร่วมรดน้ำดำหัวฯ

ในการนี้ ประธานวิสาหกิจฯได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บริเวณหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่