พาณิชย์จัดงาน “ตลาดประชารัฐ EXPO 2018 ระดับภูมิภาค”หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น


พาณิชย์จัดงาน “ตลาดประชารัฐ EXPO 2018 ระดับภูมิภาค”หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น.

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด “ตลาดประชารัฐ EXPO 2018ระดับภูมิภาค” ครั้งที่ 2 โดยมี นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานพิธีเปิด “ตลาดประชารัฐ EXPO 2018ระดับภูมิภาค” และ นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ ผอ.กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ได้กล่าวรายงานการจัดงานฯ

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Econnomy Market) โดยกำหนดจัดงาน “ตลาดประชารัฐ EXPO 2018 ระดับภูมิภาค” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจการค้าให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ผู้ค้าและผู้ประกอบการในตลาดต้องชมมีโอกาสในการขยายช่องทางการค้าให้เป็นที่รู้จัก และช่วยเพิ่มพื้นที่สำหรับการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ตามโครงการตลาดประชารัฐ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธงฟ้า และตลาดประชารัฐต้องชมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เขตภาคเหนือ ส่วนกลาง และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 349 คูหา

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย) กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนทุกท่านมาเลือกชม เลือกซื้อ และอุดหนุนสินค้าภายในงาน “ตลาดประชารัฐ EXPO 2018 ระดับภูมิภาค” เพื่อช่วยอุดหนุนสินค้าของชุมชน เป็นการช่วยกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนในชุมชน ก่อให้เกิดความยั่งยืนของเศรษฐกิจท้องถิ่นต่อไป

[email protected]อภิวัฒน์ ธีระวาสน์