ข่าวเชียงใหม่

พาณิชย์จัดงาน “ตลาดประชารัฐ EXPO 2018 ระดับภูมิภาค”หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

พาณิชย์จัดงาน “ตลาดประชารัฐ EXPO 2018 ระดับภูมิภาค”หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น.

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด “ตลาดประชารัฐ EXPO 2018ระดับภูมิภาค” ครั้งที่ 2 โดยมี นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธานพิธีเปิด “ตลาดประชารัฐ EXPO 2018ระดับภูมิภาค” และ นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ ผอ.กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ได้กล่าวรายงานการจัดงานฯ

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมตลาดกลาง-ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Econnomy Market) โดยกำหนดจัดงาน “ตลาดประชารัฐ EXPO 2018 ระดับภูมิภาค” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจการค้าให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ผู้ค้าและผู้ประกอบการในตลาดต้องชมมีโอกาสในการขยายช่องทางการค้าให้เป็นที่รู้จัก และช่วยเพิ่มพื้นที่สำหรับการจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ตามโครงการตลาดประชารัฐ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธงฟ้า และตลาดประชารัฐต้องชมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เขตภาคเหนือ ส่วนกลาง และจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 349 คูหา

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย) กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนทุกท่านมาเลือกชม เลือกซื้อ และอุดหนุนสินค้าภายในงาน “ตลาดประชารัฐ EXPO 2018 ระดับภูมิภาค” เพื่อช่วยอุดหนุนสินค้าของชุมชน เป็นการช่วยกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้คนในชุมชน ก่อให้เกิดความยั่งยืนของเศรษฐกิจท้องถิ่นต่อไป

cr@อภิวัฒน์ ธีระวาสน์