ข่าวประชาสัมพันธ์

งานมะม่วงของดีอำเภอหนองไผ่ประจำปี 2561

งานมะม่วงของดีอำเภอหนองไผ่ประจำปี 2561
เมื่อเวลา 13.30 น วันที่ 26 เมษายน 2561 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งผ่ามะม่วง เปิดงาน “วันมะม่วงของดีอำเภอหนองไผ่” ณ อาคารอเนกภิรมย์หน้าอำเภอหนองไผ่ ซึ่งมีนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง นายอำเภอหนองไผ่กล่าวรายงาน พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการและกลุ่มพลังมวลชน เกษตรกรชาวสวนมะม่วง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองไผ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลบ้านโภชน์ จากการประสานงานของนายธงชัย ทองสุข เกษตรอำเภอหนองไผ่ และยังได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ อดีต ส.ส.จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองไผ่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยงานมีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 26-28 เมษายน 2561รวม 3 วัน


เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนมะม่วงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลงานของเกษตรกรชาวสวนมะม่วง เป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหนองไผ่และยังเผยแพร่สินค้าของดีของอำเภอหนองไผ่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในบริเวณงานยังเปิดจำหน่ายมะม่วงในราคาถูกพิเศษให้กับลูกค้า และมีสิ้นค้า OTOP ของดีอำเภอหนองไผ่ จากกลุ่มการเกษตร กลุ่มอาชีพ
ทั้งนี้ก่อนเปิดงานได้มีการแสดงชุด “กำปัดทวารวดีอารญมณีศรีเทพนคร”จากนักเรียนโรงเรียนหนองไผ่ และมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การประกวดแข่งขันผลผลิตมะม่วง การแสดงเพื่อสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ, อสม.และกลุ่มเยาวชน, การแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลา การฝึกสอนอาชีพ การเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “การผลิตมะม่วงที่ได้คุณภาพ”, การประกวดร้องเพลง, และชมดนตรี ตลอดทั้งงาน จึงอยากเขิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานของดีอำเภอหนองไผ่ ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี
ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์