Uncategorized

จ.ราชบุรี/กรมการทหารช่าง ราชบุรีและ มณฑณทหารบกที่ 16 กระทำพิธีอาลาชีวิตราชการทหารกองประจำการพลัดที่ 1/ 2559.

จ.ราชบุรี/กรมการทหารช่าง ราชบุรีและ มณฑณทหารบกที่ 16 กระทำพิธีอาลาชีวิตราชการทหารกองประจำการพลัดที่ 1/ 2559.
ที่กองบัญชาการกรมการทหารช่างราชบุรีโดยมีพลโทจักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่างราชบุรี เป็นประธานพิธีอำลาราชการทหารกองประจำการพลัดที่ 1/ 2559 มีทหารที่ปลดประจำการจำนวน 300 นาย จาก 9 หน่วยงาน และมอบเป้สนามให้แก่ทหารที่ปลดประจำการพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทให้แก่กำลังพลในครั้งนี้ ขอให้ทหารทุกนายนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกทหารนำไปปฎิบัติด้วยความซื่อตรงอีกทั้งเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป.ขณะเดียวกันที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 พลตรีวสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหารพลัดที่ 1/2559 มีทหารที่ปลดประจำการจำนวน 131 นาย โอกาสเดียวกันได้มอบวุฒิบัตรแก่ ทหารดีเด่นและสำเร็จการศึกษาในระหว่างเข้ารับราชการทหาร พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ทหารที่จะปลดประจำการ ให้นำความรู้ที่ได้รับจาการเข้ารับราชการทหารไปประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นพลเมืองดีแก่สังคม


…..สุพจน์ วรสหวัฒน์ราชบุรี/รายงาน

Comments are closed.