Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับ จิตอาสาฯ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดบ้านหมอตา เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก /ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท./ร้อยเอ็ด/ 0817082129-

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับ จิตอาสาฯ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดบ้านหมอตา เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
/ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท./ร้อยเอ็ด/
0817082129-

เช้าวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านหมอตา ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดยชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอสุวรรณภูมิ ร่วมกับส่วนราชการ,ผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 200 คน

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบวัดบ้านหมอตา และชุมชนให้สะอาด สวยงาม

โดยมีนายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอสุวรรณภูมิ เป็นประธานพิธี เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่สำคัญอันเป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทย และร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ต้องการให้คนไทยสมัครสมาน สามัคคี มีจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

—///—ชมรมสื่อออนไลน์. IT/MOITC:ชสอท./0817082129-ข่าว
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 27-ภาพ