Reporter&Thai Army

ฉก.ร.7/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. โดย ร.อ. สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ร.711 มอบหมายให้ จ.ส.ท.เศวต สัตย์พนา ชป.ดับไฟป่า

มื่อ 252057 เม.ย. 62 ฉก.ร.7/บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. โดย ร.อ. สาธิต สุขสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ร.711 มอบหมายให้ จ.ส.ท.เศวต สัตย์พนา ชป.ดับไฟป่าประจำตำบล ปางหมูร่วมกับ อบต.ปางหมู ประชาชนจิตอาสา ชป.ดับไฟป่าประจำตำบลห้วยผา
เข้าตรวจสอบHotspot จำนวน 1 จุด

บริเวณ สวนอิ่มใจ หมู่บ้านกุงไม้สัก หมู่ 2 ต.ปางหมู อ.เมือง จว.มส.พิกัด LB919451ลักษณะพื้นที่ไฟไหม้เปลวไฟสูง,ไหม้บริเวณกว้าง,เชื้อเพลิงหนาแน่น ทรรศนะวิสัยจำกัด สามารถควบคุมเพลิงได้บางส่วน ประมาณ 60 เปอร์เซนต์ พื้นที่เสียหายประมาณ 20 ไร่
สาเหตุคาดว่าเกิดจากการลักลอบเผาเพื่อหวังผลในการหาของป่าในช่วงฤดูฝน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย