Uncategorized

จ.นครสวรรค์….!!@ พิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาอนุสรณ์สามัคคี….!!

จ.นครสวรรค์….!!@ พิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาอนุสรณ์สามัคคี….!! จากกาารายงานของทีมงานผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.19 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการ จ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาอนุสรณ์สามัคคี โดย นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ด้วยอำเภอเมืองนครสวรรค์โดยข้าราชการฝ่ายปกครอง ส่วนราชการทุกส่วน ผู้บริหารท้องถิ่น และชมรมผู้ใหญ่บ้าน กำนัน พร้อมประชาชนได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้าง “ศาลาอนุสรณ์สามัคคี” เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเพื่อแสดงถึงพลังแห่งความรู้รัก สามัคคีของประชาชนชาวนครสวรรค์

ซึ่งอาคารมีขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 3.60 เมตร โดยฐานร่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นอาคารไม้ มุงกระเบื้อง ลักษณะศาลาเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ผสมผสานระหว่างภาค กลาง เหนือ อีสาน อันเป็นสื่อแห่งการหลอมรวมทางวัฒนธรรมของประชาชนที่อาศัยใน จ.นครสวรรค์ ซึ่งมาจากหลายภูมิภาคของประทศไทยและเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นดินแดนเมืองสวรรค์ เป็นที่ตั้งถิ่นฐานและทำมาหาเลี้ยงชีพของผู้คน เช่น ค้าขาย การเกษตรกรรม และการทำประมง
งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 359,999 บาท ดำเนินการก่อสร้างตามแนวประชารัฐ โดยทางอำเภอได้ใช้ไม้อาคารหลังเก่าบางส่วนในการก่อสร้าง งบประมานที่ได้มาก่อสร้างได้จากผู้มีจิตศรัทธา พ่อค้า ประชาชน ข้าราชการในสังกัดรวมถึงผู้ใหญ่บ้าน กำนันผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น เงินที่ได้รับบริจาค และแจ้งความจำนงค์ผู้มีจิตรศรัทธากว่า 200,000 บาท ส่วนผู้มีจิตรศรัทธาที่จะบริจาคแจ้งความจำนงค์ได้ที่ว่าการอำเภอเมืองนครสวรรค์ จันทร์ – ศุกร์

….วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว … อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ 093 – 1717897