ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ร้อยเอ็ดปศุสัตว์ออกหน่วยบริการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดปศุสัตว์ออกหน่วยบริการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ชัยและปศุสัตว์อำเภอโซนเหนือออกหน่วยบริการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดโดยได้น้อมนำโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ วัดป่าศิริปุญญาวาส(วัดป่าหนองหัวช้าง) หมู่ 8 ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ผ่าตัดทำหมันสุนัข – แมวและฉีดยาถ่ายพยาธิให้สัตว์ฟรีทุกตัว
รวมทั้งหมด 56 ตัว สุนัขเพศผู้ 13 ตัว เพศเมีย 18 ตัว แมวเพศผู้ 12 ตัว เพศเมีย 13 ตัว

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว