วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
วันที่ 26 เมษายน 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุปนะสงค์เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และแสดงความกตัญญูต่อคณาจารย์และผู้สูงอายุ กิจกรรมประกอบด้วยขบวนรำกลองยาวอัญเชิญพระพุทธรูป การแสดงเต้นกำรำเคียว การออกกำลังกายด้วย “ท่ามวยไทย” และการรดน้ำขอพรคณาจารย์เพื่อแสดงความเป็นสิริมงคลตามประเพณีไทย ณ วิทยาเขตนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

//// แตงโม ข่าว/ภาพ ต้อย รอบรั้ว ภูธร 0619525644 ////