ประจวบ-กองบิน5เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพอากาศ โอกาสครบรอบ 96 ปี


ประจวบ-กองบิน5เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพอากาศ โอกาสครบรอบ 96 ปี
วันที่ 27 เม.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน 5 อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ นาวาอากาศเอก อนิรุทธิ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน 5 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองบิน 5 และกองทัพอากาศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 96 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองบิน5 โดยมีนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ นาวาอากาศเอก สืบสกุล จงรักษ์ รองผู้บังคับการกองบิน 5 นาวาอากาศเอก วุฒิพล อะเมกอง เสนาธิการกองบิน 5 พ.ต.อ.ชยินธร สุคนธร ผกก.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดประจวบฯเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่ออุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ และเสียสละชีพเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยเอาไว้ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมปีกกิตติมศักดิ์ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกองบิน 5 และกองทัพอากาศ จำนวน 16 คน พิธีประดับเหรียญเกียรติยศกองทัพอากาศ ชั้นที่ 3 จำนวน 5 นาย พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นของกองบิน 5 จำนวน 5 ราย และมอบความช่วยเหลือครอบครัวทหารอากาศผู้พิการ-ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 2 ราย เป็นต้น
นาวาอากาศเอก อนิรุทธิ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน 5 ประธานกล่าวว่า ตามที่ทุกท่านได้รับรางวัลอันมีเกียรติและมีความสำคัญยิ่ง แสดงให้เห็นว่าทุกท่านเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่จนเป็นผลดีต่อกองบิน 5 และกองทัพอากาศ นับเป็นความก้าวหน้าในชีวิตราชการของท่านอีกขั้นหนึ่ง อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของตัวท่านเอง และครอบครัว วงศ์ตระกูล ทั้งนี้ย่อมเป็นสิ่งแสดงว่าท่านได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ มีความเสียสละอดทน ต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวง และเพื่อทางราชการอย่างแท้จริง//////////////////ภาพ/ข่าว เอกภพ วงษ์ประเสริฐ จ.ประจวบฯ