Uncategorized

ผู้ว่าราชการ จ อุดรธานี พร้อมด้วยคณะกาชาดจังหวัดอุดร กองทัพบกโดยค่ายทหารประจักษ์ ค่ายทหารมทบ 24 อุดร

วันนี้ที่ 27 เมษายน 61 เมื่อเวลา 09.00 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการ จ อุดรธานี พร้อมด้วยคณะกาชาดจังหวัดอุดร กองทัพบกโดยค่ายทหารประจักษ์ ค่ายทหารมทบ 24 อุดร โดยมีนายทหารกำลังทหารลงพื้นที่ อำเภอน้ำโสมที่ประสบภับพายุลูกเห็บ ทำให้บ้านเรือนราษฎร์เสียหายจำนวน 844 หลังคาเรือน ทางผู้ว่าและคณะนำถุงยังชีพของกาชาดอุดรมาแจกประชาชน โดยนายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอให้การต้อนรับพร้อมด้วยนางศิริโฉม หมั่นนอก ตัวแทนกาชาดน้ำโสม ต้อนรับ กล่าวรายงานเหตุการณ์ ที่เกิดพายุลูกเห็บและความเสียหายของประชาชน ทางฝ่ายทหาร นำอาหารมาปรุ่งแจกจ่ายอาหารให้ประชาชนภายใต้ตัวแทนกองทัพบกและนำกำลังทหารมาช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งแสดงดนตรีคลายเคลียดให้กำลังใจชาวบ้านและนำคณะแพทย์จากค่ายประจักษ์อุดรโดยร่วมกับโรงพยาบาลน้ำโสม ตรวจรักษาให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยพายุลูกเห็บฟรี

วรเชษฐ ธรรมเขต ผู้สื่อข่าว จ อุดรรายงาน