Uncategorized

*เราจะดูแลกัน* ตามที่อำเภอน้ำโสมได้เกิดเหตุพายุลูกเห็บตกจำนวนมากในพื้นที่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา

*เราจะดูแลกัน*
ตามที่อำเภอน้ำโสมได้เกิดเหตุพายุลูกเห็บตกจำนวนมากในพื้นที่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 17.30 น.-18.30 น. จากการที่ นายสามารถ หมั่นนอก นายอำเภอน้ำโสม ลงสำรวจความเสียหายในพื้นที่ พบหลังคาทะลุเนื่องจากลูกเห็บตกจำนวน 844 หลัง
1) บ้านนางัว ม.1 ต.นางัว จำนวน 115 หลังคาเรือน
2) บ้านเจริญชัย ม.2 ต.นางัว จำนวน 81หลังคาเรือน
3) บ้านสันติสุข ม.3 ต.นางัวจำนวน2 จำนวน 71หลังคาเรือน
4) บ้านไทยรุ่งเรือง ม.7 ต.นางัว จำนวน116 หลังคาเรือน
5) บ้านศิริชัย ม.8 ต.นางัว จำนวน 202 หลังคาเรือน
6) บ้านโสมใหม่ ม.4 ต.ศรีสำราญ จำนวน 2 หลังคาเรือน
7) บ้านโนนนาโพธิ์ ม.5 ต.ศรีสำราญ จำนวน 101 หลังคาเรือน
8) บ้านโนนนาโพธิ์ม.9 ต.ศรีสำราญ จำนวน 60 หลังคาเรือน
9) บ้านทรัพย์เจริญ ม.10 ต.ศรีสำราญ จำนวน 1 หลังคาเรือน
10)บ้านโนนม่วง ม.5 ต.โสมเยี่ยม จำนวน 1 หลังคาเรือน
11)บ้านศรีวิราช ม.6 ต.โสมเยีย่ม จำนวน 1 หลังคาเรือน
12)บ้านศรีสำราญ ม.1 ต.ศรีสำราญ จำนวน 4หลัง
13)บ้านโนนนาโพธิ์ ม.12 ต.ศรีสำราญ จำนวน 80 หลัง
14) บ้านนาจาน ม.2 ต.ศรีสำราญ 4 หลัง
ลมพัดหลังคาสังกะสีหลุด จำนวน 5 หลัง
สรุปภาพรวม เกิดความเสียหายเล็กน้อยถึงปานกลางครอบคลุมพื้นที่หลายหมู่บ้าน แต่ไม่ความเสียหายร้ายแรงถึงขนาดไม่มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่..
ด้วยรักและห่วงใย
ท่านมัลลิกา วุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ลงดูแลการแพ็คถุงยังชีพที่จัดส่งให้พี่น้องชาวอ.น้ำโสมด้วยตัวท่านเอง..และพรุ่งนี้ท่านวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด.อุดรธานี/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด.อุดรธานีจะลงพื้นที่เยี่ยมปลอบขวัญพี่น้องชาวอ.น้ำโสม
ในนามตัวแทนชาวอเมริกัน.น้ำโสม
กราบขอบพระคุณ
ท่านผู้ว่าฯและท่านนายกเหล่ากาชาดด้วยนะคะ