รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย) เดินทางลงพื้นที่พบปะผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม


วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย) เดินทางลงพื้นที่พบปะผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวแทนกลุ่มเกษตรกรได้ขอความช่วยเหลือ ดังนี้
1. ขอความร่วมมือกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจสอบการลักลอบนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศ
2. การหาตลาดกระเทียมแห้งเพื่อระบายผลผลิตที่ยังคงเหลือในมือเกษตรกร
3. การเจรจากับผู้ประกอบการที่ใช้กระเทียมเป็นวัตถุดิบให้ใช้กระเทียมในประเทศแทนกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ