ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ภัยพิบัติ

ร้อยเอ็ดสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย อำเภอเมืองสรวง/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich

ร้อยเอ็ดสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย อำเภอเมืองสรวง

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich

วันชัย-นงรัตน์ นำมอบสิ่งของช่วยว่ตภัยที่อ.เมืองสรวง/MOITC:ชสอท./สมนึก-คมกฤช/0817082129-

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 26 เมษายน 2560 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางไปมอบถุงยังชีพ สภากาชาดไทย ให้แก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ที่ วัดบ้านหนองหินน้อย ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบถุงยังชีพในครั้งนี้
นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเมืองสรวง รายงานสถานการณ์ว่า

ตามที่อำเภอเมืองสรวงจังหวัดร้อยเอ็ดได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง ในวันที่ 21 เมษายน 2562 ทำให้เกิดวาตภัยครอบคลุมพื้นที่ 5 ตำบล 18 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 313 ครัวเรือน

ที่ ตำบลหนองหิน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 5 หมู่บ้าน 182 ครัวเรือน เนื่องจากสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสรวง ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรเป็นจำนวนมาก อำเภอเมืองสรวง ได้ประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นการเร่งด่วน

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือราษฎรตามระเบียบกฎหมาย พร้อมทั้งมีส่วนราชการจิตอาสาในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

และ ในเวลา เวลา 15.00 น. นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางไปมอบถุงยังชีพ เป็นจุดที่ 2 ที่ หอประชุมอำเภอเมืองสรวง ร่วมมอบถุงยังชีพสภากาชาดไทยให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย

ในพื้นที่ ตำบลเมืองสรวง จำนวน 7 หมู่บ้าน 115 ครัวเรือน ตำบลกกกุง จำนวน 4 หมู่บ้าน 14 ครัวเรือน ตำบลหนองผือ จำนวน 1 หมู่บ้าน 1 ครัวเรือน และ ตำบลคูเมืองจำนวน 1 หมู่บ้าน 1 ครัวเรือน พร้อมประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นการเร่งด่วน เช่นเดียวกัน


—///—ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอม.
สมนึก บุญศรี/ประธานฯ-0817082129/ข่าว
คมกฤช พวงศรีคน /ภาพ