Uncategorized

สื่อมวลชนกระบี่อาสาฯ จัดกิจกรรมเดินวิ่ง “Gen Z KRABI FUN RUN (ฟันรัน)” รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2018

สื่อมวลชนกระบี่อาสาฯ จัดกิจกรรมเดินวิ่ง “Gen Z KRABI FUN RUN (ฟันรัน)” รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2018

วันนี้ (26 พ.ค 2561) เวลา 06.15 น. ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Gen Z KRABI FUN RUN (ฟันรัน) วันงดสูบบุหรี่โลก 2018 ซึ่งจัดโดยสื่อมวลชนกระบี่อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เด็ก เยาวชน ประชาชน และสื่อมวลชนภาคใต้ กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรม ณ ถนนเลียบคลองชลประทาน (หน้าร้านอาหารกุลากาสัย) ม. 6 ต.ปกาสัย –อ่างเก็บน้ำห้วยลึก หมู่ที่ ๔ (บ้านท่านุ่น) อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกกำลังเด็กเยาวชนให้ห่างไกลจากบุหรี่ โดยใช้กีฬาเดิน-วิ่งเป็นสื่อในการรณรงค์ ปลุกกระแส รวมทั้งกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน มีส่วนร่วมรณรงค์อย่างแข็งขันในการผลักดันให้ “สังคมไทยปลอดบุหรี่” อย่างแท้จริง เด็ก เยาวชน เป็นความหวังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่จะช่วยกันลด ละ เลิก เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ไม่สูบบุหรี่ รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่จะช่วยกันรณรงค์ป้องกันไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในเด็ก เยาวชน ซึ่งจะสามารถ ลดจำนวนเยาวชนไทยจากการติดบุหรี่ได้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ที่สามารถป้องกันได้ การสูบบุหรี่นั้น ถือเป็นการทำลายสุขภาพต่อผู้สูบเอง และผู้ที่อยู่ใกล้ชิด เพราะควันบุหรี่ ประกอบไปด้วยสารอันตรายหลายชนิด เช่น นิโคติน เป็นสารระเหยในควันบุหรี่ ซึ่งมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง มีผลต่อต่อม หมวกไต ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ สารคาร์บอนนอกไซด์ ทำให้เม็ดเลือดสีแดงไม่สามารถ
จับออกซิเจนได้ หากได้รับจะเกิดการขาดออกซิเจน ทำให้มึนงง เหนื่อยง่าย ซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญของโรคหัวใจ ดังคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561 คือ“บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ”Tobacco Break Heart

สำหรับกิจกรรมเดินวิ่ง “Gen Z KRABI FUN RUN (ฟันรัน) วันงดสูบบุหรี่โลก ใช้ระยะทางในการเดินวิ่ง 5 กิโลเมตร ตามเส้นทางธรรมชาติ ถนนเลียบคลองชลประทาน (หน้าร้านอาหารกุลากาสัย) ม. 6 ต.ปกาสัย –อ่างเก็บน้ำห้วยลึก หมู่ที่ ๔ (บ้านท่านุ่น) อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พร้อมทั้งกล่าวคำมั่นสัญญาเด็กกระบี่ห่างไกลบุหรี่ พิธีมอบเหรียญ ซึ่งทุกภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจะเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่เกิดความสำเร็จได้ต่อไป

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน