Uncategorized

Green Tourism น้ำพุร้อน สปา หรือออนเซน กับเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระหว่างคู่เมือง คลองท่อม-นูมาตะ

Green Tourism น้ำพุร้อน สปา หรือออนเซน กับเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระหว่างคู่เมือง คลองท่อม-นูมาตะ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมนี้ ที่วารีรักฮอทสปริงสปาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ บริษัทโคคูณโมบิลิตี้จำกัด จัดกิจกรรมแนะนำบริษัทพร้อมจัดแสดงและสาธิตต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับอัตโนมัติระดับ4.5 AUTOMATED ROAD TRANSPORTATION (ART) โดยมีว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหอการค้าจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และตัวแทนสื่อมวลชนในพื้นที่มาร่วมด้วย

นายณัฐพล เลาจินธนะศรี รองประธานฝ่ายบริหารบริษัทโคคูณโมบิลิตี้จำกัด และวิศวกรกล่าวว่า
ในฐานะที่ตนเองมีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านวิศวกรรมสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไปศึกษาเพิ่มเติมจากประเทศอังกฤษประกอบกับมีโอกาสได้ทำงานกับชาวญี่ปุ่น และชาวจังหวัดกระบี่ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ Green Tourism น้ำพุร้อน สปา หรือออนเซน และมีแนวความคิดในการจัดตั้งบริษัทโคคูนโมบิลิตี้จำกัด ขึ้นมาเพื่อสร้างรถไฟฟ้าต้นแบบที่เรียกว่ายานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับอัตโนมัติ AUTOMATED ROAD TRANSPORTATION (ART) และจะเริ่มดำเนินการแผนการตลาดหรือขายได้ในช่วงปลายปี 2562 นี้ในราคาเริ่มต้นคันละ 800,000บาท

รองประธานฝ่ายบริหารบริษัทโคคูณโมบิลิตี้จำกัดกล่าวด้วยว่ายานยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับอัตโนมัติระดับ4.5 เป็นยานยนต์รูปแบบใหม่ที่จะให้ผู้โดยสารได้พบประสบการณ์ใหม่ในการดื่มด่ำกับธรรมชาติได้อย่างแท้จริงด้วยแนวคิดในการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบาย 4.0 นี้ได้ออกแบบวิจัยพัฒนาทดสอบและผลิตโดยคนไทยภายใต้การสนับสนุนองค์ความรู้และความร่วมมือจากต่างประเทศจึงเป็นที่มาของยานยนต์รูปแบบใหม่ล้ำด้วยการออกแบบที่ทันสมัยน่าใช้งานหรือความต้องการเชื่อมต่อระหว่างเทคโนโลยีมนุษย์และธรรมชาติเข้าด้วยกันระบบอัตโนมัติจะช่วยให้ผู้โดยสารไม่ต้องกังวลถึงการควบคุมรถและสามารถควบคุมผ่านหน้าจอสัมผัส ในขณะที่ห้องโดยสารเย็นสบายติดตั้งระบบปรับอากาศและสารเคลือบสะท้อนความร้อนไม่ว่าอากาศร้อนระดับไหน ก็สามารถเพลิดเพลินได้ร่วมระบบนำที่อยู่อัจฉริยะแสดงข้อมูลทั้งเส้นทางภาพประกอบและรายละเอียดของสถานที่เที่ยวรวมถึงเสียงบรรยายเนื้อหาพร้อมกันนี้เทคโนโลยีไร้คนขับขับเคลื่อนผ่านเซ็นเซอร์และซอฟต์แวร์อัจฉริยะขับเคลื่อนได้เหมาะกับทุกสภาพถนนจนสามารถผลักดันให้เป็นธุรกิจ Start Upในปัจจุบันได้

“ยานยนต์นี้ออกแบบเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และผู้พิการเช่นการนำรถเข็นขึ้นได้ทั้งคันระบบสั่งการด้วยเสียงเป็นต้น ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจุพลังงานไฟฟ้าบ้านหรือชาร์จเพียง 1-2 ชั่วโมง สามารถใช้การแล่นได้ไกลถึงประมาณ80-100 กิโลเมตรรวมถึงวัสดุที่นำมาใช้ประกอบยานยนต์ นอกจากนี้ด้วยการออกแบบรูปทรงกลมผสานกับการใช้ระบบอัตโนมัติช่วยสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่แก่ผู้โดยสาร ที่มีสองที่นั่ง ความเร็วสูงสุด45 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และปกติเฉลี่ย 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง”รองประธานฝ่ายบริหารบริษัทโคคูณโมบิลิตี้จำกัด กล่าวและว่า
การทำงานร่วมกับจังหวัดกระบี่ในภาพรวมทางบริษัทมีแนวคิดในการพัฒนายานยนต์รองรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและในทะเลที่มีแนวคิดในการสร้างเรือระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน

สำหรับในช่วงที่ผ่านมาในงานราชการของไทยให้การสนับสนุนในการศึกษาวิจัยค้นคว้าเพื่อสร้างเป็นต้นแบบยานยนต์อนาคตขึ้นมาได้เป็นผลสำเร็จโดยเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ด้านระบบควบคุมหรือสมองกลเป็นของบุคลากรวิศวกรชาวไทยทั้งหมดส่วนการสร้างตัวยานยนต์ เป็นหน้าที่ของพันธมิตรร่วมทุนชาวญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันร่วมกับกองทัพเรือพัฒนาศักยภาพยานยนต์ให้สามารถทำงานได้ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของกำลังพลอีกอีกส่วนหนึ่งด้วย

ด้านนายศรีสุวรรณ ค้าของ เลขาฯคณะกรรมการทำงานส่วนน้ำพุร้อนฯ ได้กล่าวว่า นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน 3 Big Three คือ สระมรกต น้ำตกร้อน และน้ำพุร้อนเค็ม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำแร่เย็น และน้ำพุร้อน วารีบำบัดเพื่อสุขภาพ จำนวน หกแสนคน ฉุดGDPอำเภอในปี 2560 ขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 6,400ล้านบาท และคาดว่าภายในปี 2563 นักท่องเที่ยวจะถึงหนึ่งล้านคน
ขณะที่สังคมโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และประเทศไทยจะมีคนในวัยเกษียณมากกว่าร้อยละยี่สิบของประชากรทั้งหมด คลองท่อมเมืองสปาวารีบำบัดน้ำพุร้อน จึงเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพกลุ่มผู้สูงวัยเหล่านี้ เรากำลังตัดการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม และบริการที่เหมาะสม นวัตกรรมยานยนต์ไร้คนขับ จึงตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็น Tourism 4.5 ที่จะร่วมกันพัฒนาต่อไป

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน