ข่าวการศึกษาและไอที

โครงการน้ำดื่มสะอาด กาชาด – ดาว เพื่อนักเรียน โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

โครงการน้ำดื่มสะอาด กาชาด – ดาว เพื่อนักเรียน โดย สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวแน่งน้อย จุไธสง ผู้ชำนาญการพิเศษ พยาบาล 7 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ร่วมกับ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ นายสมปอง ระจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อกะปุง และคณะครู ตรวจรับเครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ในโครงการ “น้ำดื่มสะอาด กาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน”

โดยโครงการฯ มีเป้าหมายจะติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดและส่งเสริมการบำรุงรักษาเครื่องให้มีอายุการใช้งานยืนยาวให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 50 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561 ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีกรองน้ำระดับโลกที่ดาวพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดได้มากขึ้น ลดการเจ็บป่วยที่เกิดจากการดื่มน้ำไม่สะอาด อันเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนของเยาวชนไทย ณ โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยโครงการนี้เกิดขึ้น ระหว่าง กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ดาว วอเทอร์แอนด์ พรอเซส โซลูชั่น บริษัท ยูนิเทค จำกัด และบริษัท วอเทอร์เน็ท จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “ น้ำดื่มสะอาด กาชาด – ดาว เพื่อนักเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มและวางระบบบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร 50 แห่งทั่วประเทศ

///อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ///