ข่าวรัฐสภา

จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ บ้านโป่งตามุข หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหงส์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืนจังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี (เขต 10) ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานอนุกรรมการ นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ และอนุกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่สนับสนุนและส่งเสริมโครงการวิถีไทยนิยมยั่งยืน โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ให้การต้อนรับ
สำหรับประเด็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่มีดังนี้
1.ปัญหาความต้องการด้านถนน
2.ปัญหาประชากรแฝงในพื้นที่จำนวนมาก
3.ปัญหาให้บริการน้ำประปาไม่เพียงพอ
4.ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน