สถานที่ท่องเที่ยว

อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท่องเที่ยว OTOP กับองค์กรธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท่องเที่ยว OTOP กับองค์กรธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 26 กันยายน 2561 นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอโพนทอง ที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยรัฐวิสาหกิจ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง กล่าวว่า อำเภอโพนทอง ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พื้นที่ เป้าหมาย 3 หมู่บ้าน คือ บ้านวังชัย หมู่ที่ 11 ตำบลโนนชัยศรี บ้านสมสนุก หมู่ที่ 10 ตำบลพรมสวรรค์ และบ้านโพนเงิน หมู่ที่ 5 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง เพื่อประชาสัมพันธ์เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนท่องเที่ยว OTOP กับองค์กรธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวบ้านฉัน ในการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จุดที่ 1 ดำเนินการระดับอำเภอ จุดที่ 2 ดำเนินการในระดับหมู่บ้าน เป็นกิจกรรมเชิญชวนเที่ยวบ้านฉัน “เยี่ยมยาม ถามข่าว แลกเปลี่ยน เฮียนฮู้” ห้วงเดือนตุลาคม 2561


กิจกรรมในครั้งนี้ ชุมชนได้ประชาสัมพันธ์เสน่ห์ชุมชน เกิดการสื่อสารสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวชุมชนอย่างกว้างขวาง โดยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 หมู่บ้าน ร่วมออกร้านนิทรรศการแสดงของดีบ้านฉันผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน อาทิผ้าทอมือ จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าผสมอื่นๆ มีลวดลายสวยงามตามอัตลกษณ์ท้องถิ่น กระเป๋าจากผ้า เมนูเด็ดอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นถิ่น ขนม การแสดงทางวัฒนธรรม เสน่ห์ชุมชน ร่วมกับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด