ข่าวเชียงใหม่

จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2561

จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2561
เมื่อเวลา 09.30 นาฬิกา นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ หัวหน้าสำนักงานนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2561 ที่ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ (501) ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งก่อนจะเข้าวาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติและมอบเงินรางวัลให้แก่นายอำเภอ จำนวน 5 อำเภอ ซึงมี อำเภอชุมแสง ตากฟ้า ตาคลี บรรพตพิสัย และ ชุมตาบง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ที่ร่วมกันรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งอำเภอ ทั้ง 5 อำเภอ ดังกล่าวมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ และไม่มีผู้เสียชีวิต และมิสแกรนด์นครสวรรค์ 2018 ที่เป็นตัวแทนของชาวนครสวรรค์ ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอพรไปร่วมประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2018 ต่อไป พร้อมกันนั้น นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ การสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา และประชุมตามวาระการประชุมประจำเดือนเมษายน 2561 ของจังหวัดนครสวรรค์ต่อไป

////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////